واقعیت افزوده

واقعیت افزوده یک تکنولوژی باورکردنی و سه بعدی بسیار کاربردی

/
واقعیت افزوده یک تکنولوژی باور کردنی و سه بعدی و واقع گرایانه بسیار…
آینه جادوییآیریک تک

آینه هوشمند یک وسیله کاربردی و مدرن برای فروشگاه های مدرن

/
آینه هوشمند چیست؟ آینه هوشمند یک آینه محاوره ای با مجموعه ای از سخت …
مجری یا آدمک مجازی

مجری یا آدمک مجازی راه حل جذب مخاطب برای مکان های عمومی

/
مجری یا آدمک مجازی چیست و مزایای استفاده از این تکنولوژی جدید: مجری یا آ…