نوشته‌ها

مجری یا آدمک مجازی

مجری یا آدمک مجازی راه حل جذب مخاطب برای مکان های عمومی

/
مجری یا آدمک مجازی (Virtual Promoter)، که به عنوان آدمک مجازی نی…