آینه جادوییآیریک تک

آینه هوشمند یک وسیله کاربردی و مدرن برای فروشگاه های مدرن

/
آینه هوشمند چیست؟ آینه هوشمند یک آینه محاوره ای با مجموعه ای از سخت …
نمایشگر بخار

نمایشگر بخار یک محصول جادویی در زمینه تکنولوژی مدرن شهری

نمایشگر بخار آیریک تک : نمایشگر بخار نسل جدیدی از نمایشگرها است که …
مجری یا آدمک مجازی

مجری یا آدمک مجازی راه حل جذب مخاطب برای مکان های عمومی

/
مجری یا آدمک مجازی چیست و مزایای استفاده از این تکنولوژی جدید: مجری یا آ…